Üdvözöljük

A Szamaritánusok Magyarországi Szövetségének Honlapján

"A Magyarországi Szövetség alapvető célja, hogy összefogja a Magyarországon működő azon szamaritánus eszmeiségű társadalmi szervezetek, és ezeken keresztül a szamaritánus közösségek és magánszemélyek tevékenységét, akik politikai, vallási, nemzetiségi hovatartozás, nemre, bőrszínre való tekintet nélkül segítenek a rászorulókon annak érdekében, hogy elősegítse a szamaritánus eszmeiség magyarországi terjedését."

Idézet a Szövetség Alapszabályából

 "Segíteni ez a Feladatunk "

Tartalom:

  Szövetségünkről

  Aktualitások

  CHARITÉ Alapítvány

  Projektek

  Szövetségi adatok

  F.A.Q

Szövetségünkről

Az ASU feladata:

Az ASU egy olyan hazai egészségügyi és szociális ellátó és szolgáltató non-profit szervezet, mely európai normatívák alapján Magyarországon részt kíván venni az egészségügy reformja által megkövetelt feladatokból, segítve ezzel az állami egészségügyi ellátás munkáját, annak érdekében, hogy minél több rászorult emberen tudjunk segíteni.

 ASU tevékenységi köre:

  Szövetségi feladatok ellátása, ennek keretében a tagszervezetek munkájának összehangolása.

  Projektvezetés.

   Controlling.

   Nemzetközi kapcsolatrendszer irányítása.

   Mentési és betegszállítási feladatok végzése és koordinálása, hazai és nemzetközi viszonylatban.

   Katasztrófa ellátás a társszervezetekkel való együttműködés által az ASU Rescue Team bevonásával.

  Demokratikus önszerveződés elősegítése.

  Fogyatékos gyermekek ellátása és oktatása.

Vissza az elejére

Aktualitások

  ……………..

  …………….

  Teleház Szajkon

 Vissza az elejére

CHARITÉ Alapítvány

ASU Charité Alapítvány

Székhely: H-1162. Budapest, Baross u. 19.
Levelezési cím: H-1461 Budapest, Pf.: 217
Adószám: 18071810-1-42

Tel./Fax: (36-1) 313-5009

Vissza az elejére

Projektek

  "Partnerség az Egészségért" ©

   ASU "Rescue Team"

Munkatársaink önszervező készsége és önkéntes anyagi áldozatvállalása révén, valamint a Szamaritánus Mentő Kft. technikai segítségével létrehoztunk egy olyan egységet, mely együttműködve a hazai Katasztrófa-ellátást koordináló szervezetekkel igen hathatós munkát fejtett ki, mind a 2000.-2001.évi árvíz és belvíz katasztrófáinak lokalizálásában, mind a külföldi káresemények enyhítésében.

 

Erején felül vett részt a törökországi földrengés áldozatainak a megsegítésében az ASU "Rescue Team" csapata. Együttműködve számos más magyar és külföldi egységgel számos tragédia hiteles szemtanúi. A megrendítő események és pokoli feszültség után a helyzet magaslatán egyik munkatársunk.

   "Hepatitis C" oltási programunk

“Partnerség az egészségért” © program keretén belül egy olyan egészségügyi prevenciós programot kívánunk – több szakmai szervezettel együttműködve - megvalósítani, mellyel elébe megyünk a nem várt eseményeknek és azok számára is lehetővé tesszük a megelőzést, kik egyébként – anyagi források hiányában - nem tudnák maguk és életközösségeik számára a szükséges védőoltásokat megvásárolni, egészségügyi szűréshez szükséges költségeket előteremteni.

  Sportegészségügyi program

 

  Fogyatékos gyermekek gondozása

 

Vissza az elejére

Szövetségi adatok

Az ASU/ Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége / , mint a Társadalmi Szervezetek Szövetsége 1994. 01.14.-én alakult meg..

ASU / ASOCIO SAMARITANA UNGARIA

Székhely: H-1125. Budapest, Gyöngyvirág u. 21 .
Levelezési cím: H-1461 Budapest, Pf.: 217
Adószám: 18061158-1-43
Tel./fax.: (36-1) 333-5144
E-mail: cent@asu.hu

  Szövetség bejegyzett védjegye

Vissza az elejére

F.A.Q. / Gyakran ismétlődő kérdések /

    1. Mikor és hol alakult meg a szervezet?
     1994. 0l. 14.-én Budapesten
    2. Mi a célja?
     Alapszabálya által megfogalmazottan, közcélú és közhasznú tevékenység ellátása az egészségügyi és szociális szolgáltatás területén.
    3. Mi jelent a Szamaritánus fogalom?
     Kérjük keressék fel a Szamaritánus nemzetközi szervezet honlapját. Címe: www.samariter.org/
    4. Magyarországon milyen hasonló karitatív szervezetek vannak?
     Magyar Máltai Szeretetszolgálat
     Dolgozó Szamaritánusok Országos Szövetsége /Sopron/
     Magyar Caritas (Caritas Hungarica)
     Magyar Vöröskereszt
    5. Az ASU milyen külföldi szervezetnek tagja?
     Jelenleg egyiknek sem.
    6. Állami/költségvetési támogatás mértéke?
     2002. évben = 270.000,- Ft/év, azaz Kettőszázhetvenezerforint
    7. Tagdíj és anyagi hozzájárulás hogyan történik?
     A tagszervezetek tagjainak tagdíjából, pártoló tagok anyagi hozzájárulásából,
     a tagjai egyéni munkavégzésük ellenértékéből tartják fenn szervezetüket.
     A szövetségi tagdíj mértéke: 600 Ft/év
    8. Szervezet költségvetésének pénzügyi összetevői?
     * Tagdíjak
     * Pártoló tagok tagdíjai
     * Adományok
     * Külföldi támogatások
     * Szolgáltatások ellenértéke
    9. Miből fedezik a hiányzó forrásokat?
     Adományok és szponzori hozzájárulásból
    10. Hány tagszervezete, egyesülete van az ASU-nak?
     4 tagszervezet
    11. Milyen döntéshozó és ellenőrző szervei vannak az ASU-nak?
     Közgyűlés
     Elnökség
     Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság
     Etikai Bizottság
     Orvos Bizottság
    12. Mit jelentett az a kifejezés, hogy KEP?
     KEP=közép-európai piknik néven lett megrendezve 1996 augusztusában
     Balatonfüreden az első Szamaritánus Nemzetközi Találkozó az ASU szervezésében.
    13. Hogyan lehet valaki pártoló tagja, támogatója az ASU-nak?
     Telefon jelzése alapján felvesszük a kapcsolatot.
    14. Az állami szakmai elvárások hogyan érvényesülnek a karitatív szervezetnél?
     Törvények, szakmai normák és rendeletek meghatározzák a munkamegosztásban résztvevők
     telmeit. Csak a teljesített szakmai előírások teljesítésével - hatósági
     jóváhagyás után - lehet egészségügyi szolgáltatást nyújtani.
    15. Létezik-e egészségügyi piac?
     Véleményünk szerint, Igen.

Vissza az elejére

Tagkártya

ASU Tagkártya

Gic, Gyermekotthon gyermekei az ASU ajándékával

Mentőszolgálati embléma

ASU "Pártoló tag" kártya

Kep-1996 Szamaritánus Kongresszus elnöksége

 

Utolsó felülvizsgálat: 2002. 05.

 

Copyright ASU 2002©